Poslání

Naším posláním je:

  • podpora kultury, společenských aktivit, vzdělávací a sportovní činnosti a jiných veřejně prospěšných aktivit ve prospěch Městské části Praha - Klánovice, okolních městských částí a obcí
  • přispíváme tak ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru tam, kde působíme