Home Page / Projekty / Sochání 2017

Sochání 2017

V roce 2017 jsme se soustředili na dokončení a instalaci soch, které byly připravovány v ateriérech autorů. Jedná se o díla:

Má vzpomínka na Madame Butterfly

Pozdravení italskému opernímu skladateli Giacomo Puccinimu (1858-1924). Autorkou návrhu je Eliška Vakarášová. Vytvořila ji spolu se svými spolužáky a profesory Richardem Peškem a Kamilem Čelikovským z VOŠUP a SUPŠ v Praze - Žižkov v roce 2017.
Patronem sochy se stal šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR plk. Václav Blahunek.

2 králíci

Pozdravení Petru Skoumalovi (1938-2014). Socha na počest klavíristy a skladatele m.j. k mnohým televizním Večerníčkům. Tvůrcem je pan Jakub Brázda a nazval jej 2 králíci. Sochu vytvořil spolu se studeny VOŠUP a SUPŠ z Prahy Žižkova pod vedením profesorů Richarda Peška a Kamila Čelikovského. Patronem sochy se v roce 2017 stal herec Josef Dvořák.
Socha je umístěna na Slavětínské třídě kousek od Olympu.