Home Page / Projekty / Sochání 2018

Sochání 2018

Sigmunda

V září 2018 jsme instalovali (s poděkováním firmě ZISTA) novou sochu - Pozdravení Sigmundu Freudovi (Sigmunda) od pana Jana Zemánka. Je umístěna na Slavětínské třídě. Tento autor již pro Klánovice vytvořil sochu Starého Sumaře v roce 2016 (je před školou).
S jeho tvorbou se můžete seznamit zde http://www.zemanekart.cz/realizace_jan.html

Hmota | Zrcadlení | Energie

5. listopadu 2018 byla odhalena socha věnovaná památce české malířky a ilustrátorky Hedviky Vilgusové v sobě pojí princip hmotného a duchovního světa. Proto se v ní zasnubují i dva odlišné materiály.

Organická hmota, spodní přírodní kámen tvoří pevné, stabilní základy sochy a je obrazem pozemského života umělkyně. Připomíná její působení mezi námi,  jejích 22 111 pozemských dní a její lásku k tvorbě. Horní část sochy, z nerozlišitelné anorganické hmoty, je zrcadlovým odrazem přírodního kamene, který se obrací k nebi a stává se jeho součástí. Zrcadlí se v něm pozemská energie, která se mění v energii spirituální, mimo chápání našimi světskými smysly. Vrchol sochy, který již lidským pohledem nezaznamenáme je uzavřen konvexní, vypouklou plochou, jakési zrcadlo, které je pomyslným spojením s umělkyní. Plocha má schopnost opticky odrážet vše, co do něho hledí, zemi nebe a nebi zem. Obsah této kruhové zrcadlové plochy je roven 22 111 měrným jednotkám. Kruh života se uzavřel.