Home Page / Fotogalerie / Vernisáž soch pro paní Hedviku 2014

Vernisáž soch pro paní Hedviku 2014

III. ročník sochařského sympozia Sochání pro Hedviku se stal minulostí. Na náměstí Hedviky Vilgusové po něm zůstalo sedm děl, z nichž dvě vytvořené studenty VOŠUMP jsou věnované herci Petru Čepkovi a fotografu Tarasi Kuščinskému  a pět plastik od sochařek M. Kraťukové, D. Kocvárové, L. Severové, M. Špačkové a I. Sadecké na téma moje nejoblíbenější pohádková postava..
 

Ráda bych touto cestou poděkovala za shovívavost a trpělivost všem obyvatelům Klánovic z blízkého okolí místa konání a doufáme, že ruchem pil a brusek příliš neutrpěla pohoda jejich domova.

Za vstřícnost děkujeme všem partnerům a sponzorům, zejména  ÚMČ Klánovice, Lesům ČR, ZŠ Klánovice a firmě ZISTA, vedení KC Nová Beseda, SŠHG a COOP Klánovice s nadějí, že nám i do budoucna zachovají přízeň a budou se i v příštích letech podílet na dalších ročnících. Velký dík patří všem dárcům i těm, kteří si zakoupili litografie a tím přispěli na Sochání pro Hedviku a patronům soch. Letos patronát soše Anděl poskytl p. Ing. Losert a soše Královna p. ing. Pohan z Klánovic.

 

 Romana Kubíčková & Karel Vilgus

Klánovické fórum, nadační fond